Skagafjörður

Hraunþúfuklaustur

Frá Þorljótsstöðum í Vesturdal meðfram Hofsá að Hraunþúfuklaustri.

Hraunþúfuklaustur er rúst innst í Vesturdal við ármót Runukvíslar og Hraunþúfuár. Hún er í 410 metra hæð. Sagt er, að þar hafi verið klaustur, jafnvel klaustur Papa. Einnig er sagt, að þar hafi fundizt kirkjuklukka með latneskri áletrun og hafi hún verið flutt í Goðdalakirkju. Við fornleifagröft fannst eldstæði með langeldasniði, en engar menjar um klaustur.

Förum frá Hofsá suðaustur Vesturdal, framhjá Stafni og Illagili að Hraunþúfuklaustri.

9,6 km
Skagafjörður

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Ingimar Ingimarsson

Hólsskarð

Frá Siglufirði um Hólsskarð til Ámár í Héðinsfirði.

Brött og grýtt leið, en fær hestum. Farið var með uxa Hólastóls þessa leið árið 1388 í hagabeit í Héðinsfirði og lengi síðan, að minnsta kosti til 1572.

Förum frá Siglufirði inn í Fjarðarbotn og síðan suðaustur og upp í Hólsskarð í 620 metra hæð. Þaðan austur og niður um Beinaskál að Ámá í Héðinsfirði.

11,2 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Mjög bratt

Nálægar leiðir: Hestskarð eystra, Dalaleið, Efrafjall, Siglufjarðarskarð, Fiskihryggur, Sandskarð, Héðinsfjarðará, Fossabrekkur.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Hólamannavegur

Frá Hólum í Hjaltadal að Barká í Hörgárdal.

Leið þessi er tæpast fær hestum.

Einn af allra hæstu fjallvegum landsins, hrikalegur og ætíð fáfarinn. Héðinsskarð og Hólamannaskarð eru samhliða, Héðinsskarð á Barkárjökli og Hólamannaskarð á Tunguhryggsjökli.

Förum frá Hólum fyrst norður og síðan beint austur Víðinesdal milli Hólabyrðu að sunnan og Elliða að norðan. Austur við Ármannsfell beygjum við til suðurs í Hóladal milli Ármannsfells að austan og Hólabyrðu að vestan. Upp úr dalnum förum við Hólamannaveg til suðausturs vestan undir Lambárhnjúki og þaðan upp og austur á Hólamannaskarð á Tungnahryggsjökli í 1210 metra hæð. Á þeim kafla þarf tvisvar að klöngrast yfir klettahöft. Við höldum okkur nálægt klettaveggnum í suðvestri og erum þar efst í Tungnahryggsjökli. Förum í skarðið suðvestan undir Péturshnjúk i 1210 metra hæð. Þaðan förum við til suðausturs niður í botn Barkárdal sunnan undir Eiríkshnjúki. Austur dalinn um Baugasel og Féeggsstaði til Hörgárdals, út að Barká við þjóðveg 814 í Hörgárdal.

37,0 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Ekki fyrir hesta
Mjög bratt

Skálar:
Baugasel: N65 39.370 W18 36.640.

Nálægar leiðir: Þverárjökull, Héðinsskarð, Skíðadalsjökull, Tungnahryggur, Heiðinnamannadalur.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Hofsafrétt

Frá Ingólfsskála á Eyfirðingavegi að Laugafelli.

Orravatnsrústir eru sérstæð gróðurvin í auðninni. Rústir eru sérkennilegt og síbreytilegt fyrirbæri við sífrera og frostþenslu, hólar og tjarnir á hægfara ferðalagi. Rústirnar geta orðið tveggja metra háar og 10-15 metra víðar. Þær eru stundum blásnar að ofan. Gróðursælt er við skálann í Laugafelli. Þjóðsagan segir, að Þórunn á Grund hafi flúið Svartadauða með fólks sitt að Laugafelli og beðið þess, að sóttinni linnti. Sagt er, að hún hafi látið gera fyrstu jarðhitalaugina og má vera, að enn sjáist leifar hennar í gili ofan við núverandi laug.

Förum frá Ingólfsskála í 830 metra hæð eftir jeppaslóð norður frá skálanum og síðan austur fyrir norðurenda Ásbjarnarfells og áfram austur um Ásbjarnarvötn. Síðan fyrir sunnan Rauðhóla og norðan Rauðafell. Við Rauðhóla sveigir leiðin til norðausturs á Bleikáluháls og síðan áfram norðaustur á jeppaslóð, sem kemur upp úr Skagafirði áleiðis til Laugafells. Við förum á þá leið til suðausturs, framhjá afleggjara til vesturs að Rústaskála, síðan fyrir sunnan Reyðarvatn að vegamótum fyrir sunnan Orravatn. Við förum áfram suðaustur að Austari-Jökulsá og yfir hana og síðan austur að Hjörvarsskála og Laugafelli í 750 metra hæð.

49,5 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Skálar:
Ingólfsskáli: N65 00.452 W18 53.820.
Laugafell : N65 01.703 W18 19.934.
Hjörvarsskáli: N65 01.636 W18 19.926.

Jeppafært

Nálægir ferlar: Eyvindarstaðaheiði, Háöldur.
Nálægar leiðir: Gimbrafell, Strompaleið, Skiptamelur, Ingólfsskáli, Vatnahjalli, Eystripllar, Laugafell, Kiðagil.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Útivistarkort

Hjaltadalsheiði

Frá Hólum í Hjaltadal til efstu bæja í Svarfaðardal.

Þetta er mjög há heiði, nær upp í 1020 metra, öldum saman vel vörðuð og fjölfarin almannaleið. Hennar er nokkrum sinnum getið í Sturlungu, einkum í tengslum við ferðir Guðmundar biskups góða. Löngu síðar var þetta ort um heiðina: “Hjaltadals er heiðin níð, / hlaðin með ótal lýti. / Fjandinn hefur í fyrri tíð / flutt sig þaðan í Víti.”

Förum frá Hólum með bílvegi suður Hjaltadal að Reykjum og síðan eftir reiðslóð inn í dalbotn, sem skiptist um Tungufjall. Við förum upp botninn austan fjallsins og förum vel varðaða slóð austur með Heiðará. Hún er bröttust neðst, þar sem hún liggur í sveigjum upp Kamb. Og síðan beint á Hjaltadalsheiði, þar sem við komum í 1020 metra hæð. Heiðin er norðan Prestafjalls, en sunnan við það er Afglapaskarð, sem er varhugavert. Slóðin niður heiðina meðfram Hörgá að sunnanverðu er vel vörðuð. Milli Sandárhnjúks að norðanverðu og Ólafarhnjúks að sunnanverðu. Löng leið er úr botni dalsins um Sveig milli Flöguselshnjúks að norðanverðu og Grjótárfjalls að sunnanverðu út að efstu bæjum í Svarfaðardal.

27,2 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Nálægar leiðir: Héðinsskarð, Hörgárdalsheiði, Myrkárdalur.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Herforingjaráðskort

Héraðsvötn

Frá Reykjum um Héraðsvötn að Örlygsstöðum.

Héraðsvötn voru á Sturlungaöld riðin á ýmsum stöðum. Nú er einkum farið andspænis Kúskerpi.

Jón Markússon flúði 1234 með syni sínum undan Kolbeini unga Arnórssyni og sundriðu þeir Héraðsvötn. Gissur Þorvaldsson og Kolbeinn ungi Arnórsson riðu Héraðsvötn 21. ágúst 1238 gegnt Víðivöllum með 1600 manna liði á leið í Örlygsstaðabardaga gegn Sturlu Sighvatssyni og Sighvati Sturlusyni. Gissur og Kolbeinn fóru yfir Héraðsvötn í tveimur stórum kvíslum vestan Sólheima í Akrahreppi. Það hefur verið tilkomumikil og nánast skelfileg sjón fyrir Sturlu og Sighvat að sjá 1600 manna her koma niður Reykjatunguna og yfir vötnin, fjölmennasta her Íslandssögunnar. Enda var viðbúnaður Sturlunga svo fálmkenndur, að gleymdist að losa skildina niður af klökkum og nýttust þeir því ekki í bardaganum. Þar náðu Gissur og Kolbeinn völdum í landinu og Sturlungar hnigu til viðar. Förum frá Reykjum norðnorðaustur um skarðið í Reykjatungu að Héraðsvötnum. Tökum þar stefnu á Ásgarð í Akrahreppi. Þar fyrir ofan laust herjunum saman á Örlygsstöðum, sem nú eru í eyði.

Héraðsvötn eru ekki riðin á þessum stað nú á tímum, heldur sunnar, andspænis Kúskerpi.

4,8 km
Skagafjörður

Ekki fyrir hesta
Ekki fyrir göngufólk
Nálægir ferlar: Mælifellsdalur.
Nálægar leiðir: Kiðaskarð, Vellir.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Sturlunga

Héðinsskarð

Frá Hólum í Hjaltadal að Melum í Hörgárdal.

Einn af allra hæstu fjallvegum landsins, hrikalegur og ætíð fáfarinn. Héðinsskarð og Hólamannaskarð eru samhliða, Héðinsskarð á Barkárjökli og Hólamannaskarð á Tunguhryggsjökli. Leið þessi er tæpast fær hestum. Sprunginn jökull liggur að skarðinu beggja vegna og hamrar eru beggja vegna. Ingimar Sigurðsson varð úti í skarðinu árið 1908.

Förum frá Hólum suður Hjaltadal og beygjum hjá Hlíð og Hofi austur í Héðinsdal milli Hagafjalls að norðan og Fúinhyrnu að sunnan. Förum upp með Héðinsá og síðan með nyrðri kvísl hennar, Ytri-Skarðsá, upp að Barkárjökli. Þar er skarð í jökulinn með klettum beggja vegna og sköflum árið um kring í 1210 metra hæð. Síðan förum við niður í Barkárdal og austur hann um Baugasel og Féeggsstaði til Hörgárdals, fram að Melum við þjóðveg 815 í Hörgárdal.

36,7 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Ekki fyrir hesta
Mjög bratt

Skálar:
Baugasel: N65 39.370 W18 36.640.

Nálægar leiðir: Þverárjökull, Hólamannavegur, Hjaltadalsheiði, Tungnahryggur, Heiðinnamannadalur.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Heylækur

Frá Mallandi á Skaga um Heylæk að Aravatnsleið.

Ísbirna með tvo húna gekk á land á Skaga árið 2008. Einn björninn hafðist við um skeið í Mallandsskarði, en var skotinn af byssuglöðum eftirlitsaðilum, þegar hann hugðist synda út á sjó.

Byrjum á þjóðvegi 745 við Malland á Skaga. Förum vestsuðvestur eftir jeppaslóð um Heylæk og norðan Selvatns. Síðan til vestnorðvesturs fyrir norðan Rangártjarnir og næst vestsuðvestur að Aravatnsleið milli Hrauns á Skaga og Ketubrunaleiðar milli Keldulands í Húnaþingi og Ketu á Skaga.

6,6 km
Húnavatnssýslur, Skagafjörður

Jeppafært

Nálægar leiðir: Ketubruni, Aravatn.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Útivistarkort

Hestskarð eystra

Frá botni Siglufjarðar um Hestskarð til Héðinsfjarðarvatns.

Ruddar götur eru í efstu brekkunum beggja vegna skarðsins.

Förum frá Siglufirði austsuðaustur inn í Skútudal og síðan meira til austurs upp í fjallshlíðina. Þar er Hestaskarð í 600 metra hæð. Förum austur um skarðið og síðan austsuðaustur og niður dalinn að Héðinsfjarðarvatni.

5,6 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Nálægar leiðir: Siglufjarðarskarð, Sandskarð, Hólsskarð, Fiskihryggur, Efrafjall, Fossabrekkur, Vatnsendaskarð.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Heljardalsheiði

Frá Sleitustöðum í Skagafirði til Atlastaða í Svarfaðardal.

Heljardalsheiði var fyrrum ein fjölfarnasta leiðin milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar, áður en bílvegur var ruddur um Öxnadalsheiði. Fyrsta símalínan var lögð þessa leið. Erfitt var að halda símanum opnum að vetrarlagi vegna snjóþyngsla og á endanum var línan grafin í jörð á heiðinni.

Á Sturlungaöld var meira farið um Hjaltadalsheiði, sem er aðeins sunnar í fjallgarðinum. Guðmundur Arason, síðar biskup, fór 1195 þessa leið með stóran hóp förumanna, kvenna og barna, frá Skeið í Svarfaðardal til Hóla í Hjaltadal. Stórviðri brast á, þegar á heiðina var komið. Sumir sneru aftur, fáir komust áfram, aðrir lágu úti, þar á meðal Guðmundur með tveimur börnum. Annað lifði og hitt dó. Margir urðu úti, en aðrir náðu bæjum.

Byrjum á þjóðvegi 76 við Sleitustaði í Óslandshlíð. Förum með bílvegi inn Kolbeinsdal að Skriðulandi og síðan áfram austur dalinn. Við rétt á bökkum Heljarár innarlega í dalnum, gegnt Elliða, sveigjum við þvert í norður og förum um bratta sneiðinga Heljarbrekkna norður í Heljardal. Þar austan við er Heljarfjall. Norður og upp úr dalnum förum við bratta brekku upp með ánni og Kambagiljum á Heljardalsheiði. Á heiðinni erum við komin í 865 metra hæð. Á heiðinni beygir leið okkar til norðvesturs um brattar urðir niður í Svarfaðardal og komum þar fljótlega að þéttri bæjaröð í norðanverðum dalnum.

27,8 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Skálar:
Fjall: N65 46.051 W19 05.581.
Heljardalsheiði: N65 49.658 W18 57.567.

Nálægar leiðir: Þverárjökull, Tungnahryggur, Deildardalsjökull, Hákambar, Unadalsjökull, Sandskarðsleið, Klaufabrekkur, Kollugilsbrúnir.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Herforingjaráðskort

Hákambar

Frá Fjalli í Kolbeinsdal um Hákamba að Deplum í Fljótum.

Forðum notuðu Hólamenn þessa leið til skreiðarflutninga úr Ólafsfirði. Hún er sérkennileg fyrir þá sök, að hún þræðir fjallsaxlir og fjallstinda lengri leið en aðrir fjallvegir á landinu. Hún er í um 1000 metra hæð frá Heljardalsheiði til Einstakafjalls. Liggur þvert á ýmsa fjallvegi, Tungnahrygg, Þverárjökul, Deildardalsjökul, Heljardalsheiði, Unadalsjökul og Hvarfdalsskarð.

Förum frá Fjalli austur Kolbeinsdal. Við rétt á bökkum Heljarár innarlega í dalnum, gegnt Elliða, sveigjum við þvert í norður og förum um bratta sneiðinga Heljarbrekkna norður í Heljardal. Þar austan við er Heljarfjall. Norður og upp úr dalnum förum við bratta brekku upp með ánni og Kambagiljum á Heljardalsheiði. Þar skiljast leiðir. Við förum beint norður á Deili og förum austan við hann og beint áfram á Vörðufjall. Vestan við okkur er Deildardalsjökull og síðan Unadalsjökull. Við erum á Hákömbum í 1100 metra hæð. Áfram förum við norður fjallseggina um Geldingadrag að Einstakafjalli. Við förum vestan við fjallið milli þess og Jökulfjalls niður í Mjóafellsdal. Komum í Ólafsfirði að Mjóafelli eða Deplum við þjóðveg 82.

24,1 km
Skagafjörður, Eyjafjörður

Mjög bratt

Skálar:
Fjall: N65 46.051 W19 05.581.
Heljardalsheiði: N65 49.658 W18 57.567.

Nálægar leiðir: Heljardalsheiði, Þverárjökull, Tungnahryggur, Deildardalsjökull, Unadalsjökull, Hvarfdalsskarð.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Hallárdalur

Frá Vindhæli í Húnaþingi um Skaga til Skíðastaða í Skagafirði.

Konrad Maurer reið dalinn frá Skagafirði til Húnaflóa árið 1858. Lýsir myndarlegum býlum í dalnum, sem nú eru öll í eyði, Þverá, Bergsstaðir, Sæunnarstaðir, Vakursstaðir og Bláland. Lýsir votlendi, þegar vestar dregur í dalnum, og forarmýrum: “Eitt sinn sökk Faxi minn upp í kvið og ég varð að snara mér að baki og það var ekki meira en svo, að grassvörðurinn héldi mér. Með hjálp Ólafs tókst að losa klárinn …”.

Förum frá Vindhæli austur Hallárdal. Til austurs sunnan við Bæjarfell, Hrossafell og Réttarfell í 220 metra hæð milli Réttarfells og Sandfells. Frá Sandfelli förum við austur á brún Laxárdals og síðast norðaustur og niður brekkurnar á þjóðveg 745 norðan Skíðastaða.

19,1 km
Húnavatnssýslur, Skagafjörður

Nálægar leiðir: Bjarnarfell, Vatnaöxl.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Útivistarkort

Gyltuskarð

Frá Litla-Vatnsskarðsleið sunnan Víðidals um Gyltuskarð að Reynistaðarrétt í Skagafirði.

Bratt er úr Víðidal upp í Gyltuskarð, sem er vinalegt og vel gróið, þrátt fyrir hæðina. Bugðóttur slóðinn liggur um Staðarsel, gamalt sel frá Reynistaðarklaustri. Mikið útsýni yfir Skagafjörð er af austurbrún skarðsins sunnan Staðaraxlar.

Byrjum á Litla-Vatnsskarðsleið sunnan við Víðidal og norðan við Þúfnavelli. Sú leið liggur frá Refsstöðum í Laxárdal til Sauðárkróks. Förum skáhallt norðnorðaustur fjallið upp í Gyltuskarð í 470 metra hæð. Síðan austur eftir skarðinu sunnan undir Stakkfelli og Staðaröxl. Að lokum austur sneiðinga um brekkurnar niður að Reynistaðarrétt.

13,4 km
Húnavatnssýslur

Skálar:
Þúfnavellir: N65 38.330 W19 49.480.

Nálægar leiðir: Litla-Vatnsskarð.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Útivistarkort

Grænuvötn

Frá Miðgrund í Blönduhlíð um Kattárdal og Grænuvötn og Grjótárdal að Reykjum í Hjaltadal.

Leiðin er ekki fær hestum. Hún er einn af allra hæstu fjallvegum landsins, 1240 metrar.

Förum frá Miðgrund austur að bænum Djúpadal og þaðan austur í Djúpadal. Þar sem dalurinn klofnar, förum við austur Kattárdal og síðan austur um nyrðri dalbotninn að Grænuvötnum. Við förum austur fyrir vötnin og síðan austur á fjallið í 1240 metra hæð. Þaðan förum við beint norður og niður í Glerárdal og norður eftir dalnum að Reykjum í Hjaltadal.

27,1 km
Skagafjörður

Ekki fyrir hesta
Mjög bratt

Nálægar leiðir: Kattárdalur, Kotagil, Ranghali, Suðurárdalur, Ullarvötn, Vindárdalur

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Árbækur Ferðafélagsins

Gráni

Frá Ábæ í Austrdal í Skagafirði meðfram Austari-Jökulsá að fjallaskálunum Grána og Sesseljubúð.

Förum frá Ábæ suðaustur með Austari-Jökulsá að austanverðu. Förum framhjá leiðinni yfir Nýjabæjarfjall og fylgjum ánni að Hölknárdal. Förum upp þann dal og síðan beint suður að Grána og Sesseljubúð.

30,4 km
Skagafjörður

Skálar:
Gráni: N65 06.704 W18 25.860.
Sesseljubúð: N65 06.700 W18 25.840.

Skrásetjari: Jónas Kristjánsson
Heimild: Ingimar Ingimarsson