0835 Samþætting

0835

Árið 2006
Samþætting á vefnum
Nieman Report, 
Randy Covington, John Solomon, Paul E. Steiger

Vefurinn var fyrst talinn vera viðbót eins og útvarp og sjónvarp. En hann hefur reynst vera miklu meira, þótt hann hryndi miðja vega á fyrsta áratugnum.
Árið 1996 snerust áætlanir um endurnýtingu efnis úr öðrum fjölmiðlum og endurpökkun þess.

Í nokkur ár komu áskriftir til greina. Síðan kom Google og kenndi heiminum að leita að fréttum í stað þess að taka áskrift. Menn hafa verið að reyna að ná jafnvægi síðan. Vefurinn árið 2006 snýst ekki lengur um endurvinnslu.

Vefurinn 2.0 er fullur af nýju innihaldi, sem meira er framleitt af notendum en fagmönnum. 25 ára fólk þekkir ekki aðra leið að fréttum. Það safnar fréttum á skjái margs konar miðla og bætir við eigin ummælum og upplýsingum í valddreifðu kerfi.

Í hálfa aðra öld höfðum við byggt upp sterka viðskiptahringa í prentmiðlum, útvarpi og sjónvarpi. Hver tegund miðils hafði sína tegund blaðamanna. Núna er það vefurinn, sem skúbbar. Tæknin hefur leitt þetta, gagnagrunnar og víxltilvísanir.

Metadata er notað til að merkja allt frá höfundarlínum og fyrirsögnum yfir til þekkta nafna í megintextanum, svo að fréttir frá öllum aðilum tengist sjálfvirkt og nýtist saman. Enginn miðill er nógu sterkur til að hafa tök á neinu innihaldi, sem máli skiptir.

Ef innihald á að ná fullu gildi í leitardrifnu hagkerfi, verður það að finna notendur, hvar sem þeir eru. Enginn miðill getur jafnast á við hinn leitandi notanda í samanburði á völdum.

* Forrester hvatti fjölmiðla í árslok 2005 til að búa sig undir framtíð, sem væri skilgreind af leit, sem sækti innihald á flugi.
* Gartner sagði í desember 2005, að leit yrði upphafspunktur upplifunar á innihaldi árið 2008 og að menn yrðu að skipuleggja sig nú.

Outsell sagði í mars 2006, að fjölmiðlar yrðu að reka stefnu þriggja ára aðlögunar að útgáfu á vefnum. Annars yrðu þeir skildir eftir.
AP mun framvegis byggja á gagnagrunni á vefnum. Múrar hefðbundinna fjölmiðla eru farnir að hrynja.

John Solomon:
Framtak í blaðamennsku í heimi margmiðlunar.
Með vídeó, hljóði og víxlverkun gerir Associated Press rannsóknir sínar aðgengilegar, gagnlegar öðrum fréttastofnunum og knýjandi fyrir notendur.

Markmið okkar var að framleiða rannsóknablaðamennsku, sem höfðaði til margvíslegs smekks notenda, mismunandi mikillar athygli þeirra og sérstaks áhuga einstakra tegunda fjölmiðlunar. Öll hefðbundin tæki reyndust ónóg í þessu hlutverki.

Markmiðið var orðað þannig:
Ekki segja notendum frétt, láttu þá upplifa hana og komast í gagnkvæm samskipti við hana.
Nokkur dæmi voru í fyrirlestri hans.

Við höfum ekki skilið hefðbundna fjölmiðla eftir. Vinnubrögð okkar bæta sögur á prenti. Þær syngja meira en áður. Þau gerðu líka kröfur um, að AP færði landfræðilega út kvíarnar og reynsluna. Þetta efni varð líka oftar umfjöllunarefni í leiðurum.

Við gerðum ráð fyrir, að þessi tilraun mundi bæta getu AP til að segja sögur. Síðan kom í ljós, að sögurnar vöktu svo mikla athygli, að áhugi dagblaða á notkun þeirra margfaldaðist.

Við getum núna boðið lesendum aðgang að mörgum stigum fréttaöflunar, þar á meðal að upprunalegum gögnum, myndum og myndskeiðum, þegar við setjum fram vinnu okkar. Þetta veitir gagnsæi, sem við teljum að auki áhrif greinanna.

Við bjuggum til gagnvirkan leik á grundvelli frétta um innanríkisráðherrann. Við smíðuðum gagnabanka, auðveldan í notkun, til að ná utan um vísitölur, sem ríkisstjórnin hélt leyndum. Við fundum út, að einkunnir svartra manna voru felldar úr gögnum.

Paul E. Steiger: Ekkert getur fært dagblöðum aftur fortíðina. Búa við brostið viðskiptamódel, aukna samkeppni og virðingarleysi unga fólksins. Blaðamenn þurfa að ákveða, hverjum þeir þjóni og hvernig þeir fái greitt. Það verður að vera annað en NYT og BBC.

Blaðamennska er mikilvægari en dreifingaraðferð. Tvö vandamál:
* Misjafnir auglýsingataxtar ráða því, að kúnni á prenti er þrefalt verðmætari en kúnni á vefnum. Auglýsingaverð verður að hækka á vefnum langt umfram það, sem markaðurinn virðist núna þola.

* Leitarvélar á borð við Google og Yahoo! draga súrefnið til sín. Auglýsendur hópast að sérhæfðum leitarsvæðum fremur en vefsvæðum dagblaða.

Bloomberg hefur fundið gott blaðamennskumódel á vefnum og aðrir munu finna það líka. Wall Street Journal er með góðum árangri að prófa að reka á samþættan hátt prentaða útgáfu og útgáfu á vefnum. Er þó að fella niður áskriftir að efni á vefnum.

WSJ tvöfaldaði lesturinn á tveimur áratugum með því að vera með dagverð hlutabréfa og aðrar fjármálaupplýsingar. Núna eru slíkar upplýsingar fáanlegar ókeypis hvar sem er.

Hugsanleg viðskiptamódel:
* Eignarhald gjafmildra auðmanna.
* Eignarhald starfsmanna.
* Eignarhald sjóða, St. Petersburg Times.

Google og Yahoo! hafa mikinn hraða og mikið magn. En er það nóg, ef efnið er ekki vandað að hætti fagmanna í blaðamennsku? Þrátt fyrir góða leitartækni á vefnum er erfitt að finna þar áreiðanlegar og fullnægjandi upplýsingar um flókin mál.

Sjá nánar: Nieman Report, Goodbye Gutenberg, 2006
Randy Covington, John Solomon, Paul E. Steiger